Hem

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämman 2021, klicka här
Datum: onsdagen den 16 juni 2021 kl. 18.00
Plats: Altonahallen, Kursgården
Dokument inför årsstämman finns att ladda ner här
Delta med fullmakt vid stämman
Svensk författningssamling 2020:198 § 10 ger medlemmarna möjlighet att representera mer än en fastighet vid årets stämma oaktat vad som sägs i våra stadgar.
Notera dock att fullmaktsblanketten måste signeras av dem, som är lagfarna ägare.

Farthinder på Ljungvägen.

Som ett led i försöken att finna lösningar på hur hastigheterna ska kunna hållas nere för allas säkerhet har ett flyttbart farthinder placerats ut på Ljungvägen i höjd med FBU-gården. Efter utvärdering avser styrelsen att återkomma med ett förslag i frågan om fartdämpande åtgärder vid nästkommande stämma i mars.


Regler gällande växtlighet vid tomtgränser
finns att ladda ner här

Allmän, men viktig information från vägföreningen
Läs mer under ”Aktuellt

Hastigheten på våra vägar
Läs mer under ”För höga hastigheter !

Protokoll från årsstämma:
Finns för nedladdning här