Hem

Dags för kabeldragning i dom nerlagda rören.

Ljungvägen runt korsningen Fädriften avstängd / trafikreglerad.
Måndag – Tisdag 28 juni / 29 juni mellan 9,00 -16,00 övrig tid körplåtar.
Onsdag 30 juni fram till Lunch.

Utfall av hastighetsmätning gjord 2019

Resultat av enkät gällande farthinder
Ladda ner den här.

Regler gällande växtlighet vid tomtgränser

Mer info finns att ladda ner här

Allmän, men viktig information från vägföreningen
Läs mer under ”Aktuellt

Hastigheten på våra vägar
Läs mer under ”För höga hastigheter !

Protokoll från årsstämma:
Finns för nedladdning här