Aktuellt

Dags för kabeldragning i dom nerlagda rören.

Ljungvägen runt korsningen Fädriften avstängd / trafikreglerad.
Måndag – Tisdag 28 juni / 29 juni mellan 9,00 -16,00 övrig tid körplåtar.
Onsdag 30 juni fram till Lunch.

Utfall av hastighetsmätning gjord 2019

Resultat av enkät gällande farthinder
Ladda ner den här.

Mötesprotokoll från årsstämman
finns nu för nedladdning här

Bästa medlemmar  

Till styrelsen har kommit ett antal anmärkningar på Citymails postutdelning.
Somliga har inte fått förväntad post, somligas genom närboendes försorg, osv
För några har detta medfört icke obetydliga problem.

Vårt svar, till de vi kommit i kontakt med, har varit att detta är något som faller utanför Vägföreningens uppdrag.

Trots det har vi tagit kontakt med Citymail vilka återkommit med ursäkter och löfte om detta inte får ske och att uppstramning skall ske.
Vi hoppas detta kan vara Er till hjälp.

I sammanhanget kom frågan upp om nummer å era hus. Jämlikt ordningsstadgan § 23 skall varje fastighet ha en väl synlig adress- nummerskylt.
Detta har inte alla. Så var så goda och se till att detta fullföljs.

Sen kan man ju fråga sig om detta faller inom vägföreningens uppdrag.
Tveksamt tycker vi, men ordningsstadgan gäller ju oavsett vilket.

Allmän, men viktig information från vägföreningen
Utanför tomtgräns:
All annektering av tomtmark är förbjuden. Din egendom skall finnas innanför tomtgränsen. Vintertid ställer brevlådor och soptunnor till stora problem för vinterväghållningen. Det tar längre tid och kostar mer pengar, något som Du som medlem får betala genom medlemsavgiften.
Mellan Din tomtgräns och asfaltkanten finns det en sträng som är gatumark. Denna sträng har inte asfalterats beroende på att den skall ta upp regnvatten som kommer från asfalten. Du får gärna underhålla den delen, men den får inte på något sett hårdgöras. Sker detta hamnar vattnet i Din trädgård.

Grönska/Häckar m.m.
Skall till sin helhet finnas innanför tomtgränsen. Tänk på att växtlighet inte får skymma sikten för trafiken. I tex. korsningar får inte växtligheten vara högre än 80 cm. Detta gäller på en sträcka av 5 meter i vardera riktningen mätt från den punkt där de utdragna tomtgränserna möter varandra. Från utfart från egna fastigheten gäller 2,5 meter från utfarten. Båda måtten vid maxhastighet av 30 km/h.

Ansvar
Det är du som fastighetsägare och medlem i vägföreningen, som är ansvarig för att ovanstående respekteras och sköts enligt reglerna.

Dessutom
Vägföreningen vill bara påpeka att det inom vägområdet gäller 30 km/h om det är någon som inte sett skyltarna vid infarten från Falsterbovägen.

Höllvikens vägförening nr 2
Styrelsen

Regler gällande växtlighet
vid tomtgränser finns att ladda ner här

Farthinder
Styrelsen fortsätter att utreda hur de farthinder, som årsstämman beslöt om, skall se ut och var dessa skall placeras. Hänsyn måste tas till en del fordons markfrigång.

SYNS DU – FINNS DU
Det finns två uttryck i vårt samhälle som är rätt:
SYNS DU INTE – FINNS DU INTE
SYNS DU – FINNS DU
Det första uttrycket används inom reklambranschen, den andra inom trafiken.
I vårt område måste vi jobba för det andra uttrycket. Under kvällar, fram för allt under vintertiden, är det viktigt att synas i trafiken under den mörka perioden. Många är klädda i mörka färger under vintertiden. Många som cyklar saknar belysning. Helt plötsligt, om man kör bil, uppenbarar sig någon precis framför kylaren. Hjärtat hoppar upp i halsgropen, men det klarade sig, denna gång. Hur blir det vid nästa tillfälle?
Vi måste bli bättre på att bära reflexer eller helst använda reflexväst, när vi är ute och går i mörkret med exempelvis våra hundar. Vi måste föregå med gott exempel att använda belysning på cyklarna så att våra barn och ungdomar också gör det. Det senare är även lagstadgat, vilket kan resultera i böter om man ertappas av polis.
Låt oss alla lova oss att vi skall synas i trafiken.

Använd reflex, reflexväst, ficklampa och cykelbelysning innan något tråkigt inträffar.