Arkiverat / Borttaget

Hastighetsmätning är utförd
Hastighetsmätningen är utförd på Ljungvägen vilken visar att 15,99 % överskrider hastighetsgränsen 30 km/h. Medelhastigheten är dock under 30 km/h.
I stapelform visas hastigheterna över en längre tid.
Se diagrammet här.

pdf Kallelse-Årsstämma-2020

pdf Viktigt tillägg till kallelsen pga av corona viruset

pdf Protokoll-Årsstämma-2018

pdf Protokoll-Årsstämma-2017

pdf Verksamhetsberättelse-2017

pdf Verksamhetsberättelse-2016

pdf Balans / Resultat / Revision 2018

pdf Utgifts- och inkomststat 2018

pdf Resultaträkning-2017

Stickvägarna inom området
Styrelsen har inventerat stickvägarna inom vägföreningens område. Det har konstaterats att en del behöver åtgärdas.
Offerter har begärts in. Kostnaderna för att åtgärda stickvägarna är omfattande och styrelsen prioritera hur dessa kommer att åtgärdas.
Berörda stickvägar i första skedet är de vid Anders Olsvägen 2-4 samt 10-14 och en infart till en stickväg på Ljungvägen.

Våren är här och vi vill bara påminna om nedanstående.

HASTIGHETEN PÅ VÅRA VÄGAR
Vi har nu satt upp två fartmätare och lagt ut ett farthinder på Ljungvägen vid FBU.
Vi har informerats av boende att många upplever en sänkning av hastigheten. En hel del har irriterats över att man måste sänka farten väldigt mycket.
Detta är provutläggningar för ev kommande hinder som vi egentligen inte vill ha, men så länge inte ALLA håller trettio km måste vi ha dem.
Styrelsen har beslutat om ytterligare ett provhinder på Ljungvägen vid
korsningen med Tallstigen, detta för värnande om särskilt våra skolungdomar.
Då Anders Olsvägen i vår kommer att få ny beläggning kan detta medföra även hinder där, om farten inte respekteras bättre.

Vi har vidare beslutat att ansöka om att få sätta upp en stoppskylt Domkyrkovägen/ Va Fädriften, även detta för att värna om skolungdomarna. Det är länsstyrelsen som beslutar.

Höllviken 2018 i februari
Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2019:

pdf Kallelse till Årsmöte 2019

pdf Motion

pdf Protokoll-Årsstämma-2016

pdf Resultaträkning-2016

Protokoll från årsstämma 2018:
Finns nu för nedladdning här

pdf Kallelse till årsstämma 2018

pdf Protokoll-Årsstämma-2015

Kallelse till årsstämma 2018:
torsdagen den 22 mars kl. 19.00, FBU gården – rum Knösen

Kallelsen kan laddas ner här

ÅRSSTÄMMA 2018
Kallelse till stämman kommer att skickas ut under veckorna 9 och 10
Sedvanliga handlingar finns här på hemsidan under ”Ladda ner” och hos ordf
Robert Wikland 070 590395

Till förtydligande av fullmaktsreglerna gäller följande:
Är Ni fler som äger fastigheten skall samtliga delägare skriva under fullmakten.
Man äger rätt att vara ombud för EN annan fastighet utöver den egna fastigheten.

pdf Sommarbrev-2016, sid1

pdf Sommarbrev-2016, sid2

pdf Resultaträkning-2014

pdf Verksamhetsberättelse-2014

Domkyrkovägens asfaltering, del 1
Domkyrkovägen har nu fått sitt första beläggning av asfalt. Denna beläggning skall nu ”ligga till sig” för att under 2017 få ett toppskick .
Staketet mot Gyaområdet är nerplockat och ersätts med ett mindre dike. Detta efter överenskommelse med Gyas vägförening .
Stödkanter kommer snarast att läggas mot asfaltkanten.

Styrelsen

pdf Resultaträkning-2013

pdf Stat-budget-2013

pdf Resultaträkning-2012

pdf Inkomst-utgiftsstat-2012

pdf Resultaträkning-2011

pdf Protokoll-Årsstämma-2014

pdf Protokoll-Årsstämma-2013

pdf Protokoll-Årsstämma-2012

Kallelse till årsstämma 2017: onsdagen den 29 mars kl. 19.00, FBU gården – rum Knösen
Du kan ladda ner kallelse, och därtill hörande motion, till årsstämman pdf här.
pdf Motion. pdf Behandlad motion.

Sommarbrev 2016
Ett utskick har gjorts till samtliga fastigheter inom VF2.
Detta utskick innehåller information gällande beslut efter utredning om asfaltering samt gällande bestämmelser för utskjutande grenar över vägarna.
Detta utskick finns även att hämta i .pdf format här ute till höger under ”Ladda ner”.

pdf Kallelse årsstämma 2016

pdf Protokoll-Årsstämma-2011

Nerfallna grenar 2015-11-21
En del av vägarna är avstängda pga nerfallna grenar nu under kvällen.
Entreprenör är på väg. Kostnaderna kommer att debiteras berörda fastighetsägare.