Kontakt

Styrelsepost Namn Adress Tel
Ordförande Robert Wikland Ljungvägen 29B 040-45 39 58
Vice ordförande Karin Gullberg Trulsibrunnvägen 27A 0733-56 50 75
Sekreterare Kent Benediktsson Trulsibrunnvägen 7 0701-49 25 40
Tillsynsman Anders Regnér Anders Olsvägen 28B 0705-12 03 05
Ledamot Mikael Ahlgren Anders Olsvägen 32C 0708-67 20 11
Revisor Gert Thuresson 0705-93 39 13
Revisor Bertil Nordh Domkyrkovägen 13C 0705-33 33 70