Medlemskap

Medlemskap i föreningen är tvingande för varje fastighetsägare inom föreningens område.
Årsavgift skall erläggas av varje medlem med belopp och förfallodag som fastställs vid årsstämma.
Beloppet grundar sig på det andelstal varje fastighet åsatts av Lantmäteriet eller vägföreningens styrelse med stöd av delegationsbeslut av Lantmäteriet, vilket fn är 1 för åretruntboende 0,5 för sommarbostad samt 0,2 för obebyggd fastighet.
Föreningen äger därutöver rätt att debitera medlem sk slitageavgift för slitage som överstiger det normala slitaget av vägen.
Beloppet har av tradition av flertalet vägföreningar och samfälligheter åsatts ett schablonbelopp av föreningens årsstämma, en tradition som även tillämpats av Höllvikens vägförening 2, och då kallats för slitageavgift vid nybyggnation. Vid årsstämman 2012-06 fastställdes detta belopp till 10’000 kronor

Ytterligare debiteringsrätt kan förekomma vid extra ordinära slitage.
Rättigheterna regleras i Anläggningslag (1973:1149) samt lag om förvaltning av samfälligheter(1973:1150).